spiegelen & onderscheidend vermogen vinden

Waar ik goed in ben is om organisaties of projecten met een maatschappelijke missie te doorgronden en ondersteunen om hun  eigen kracht te vinden. Om vervolgens deze kracht om te zetten in een kraakheldere, sterke, tot de verbeelding sprekende en vooral onderscheidende positionering, strategie en inrichting van hun fondsenwervende organisatie.

Over mij

Als zelfstandig (freelance) fondsenwerver /ambassadeur/projectmanager ondersteun ik stichtingen, verenigingen, PPS samenwerkingen, evenals particuliere gevers en bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen of tot de verbeelding sprekende complexe maatschappelijke projecten ontwikkelen en uitvoeren. Samenwerken aan een onderscheidend en transparante profilering naar alle stakeholders, een vliegwiel creëren door o.a. op het lijf geschreven strategische partnerships te vinden en aan te gaan. Het inzichtelijk en tastbaar maken van impact- en effecten van deze organisaties (en projecten) is wat ik graag doe.

In mijn werk als, gediplomeerd, fondsenwerver hebben vooral kinderen centraal gestaan. Zo heb ik opdracht van de Urban Gym Group een corporate foundation TrainMore Foundation opgericht, vormgegeven en tot en met de uitvoering begeleid. Deze stichting kreeg als doel projecten van derden te financieren die zich richten op het verankeren van een sportieve levensstijl bij kinderen in de grote steden van Nederland. Grootste uitdaging was om deze foundation zichtbaar te maken bij de leden van de sportclubs, de lokale- stedelijke achterban en stakeholders te binden voor partnerships en de inzet van eigen personeel voor de foundation te organiseren.

 

Met Nathalie is het goed werken!

De groei van Stichting Papageno Fonds is dankzij een genereuze donatie in een stroomversnelling gekomen waarmee de droom van Aaltje van Zweden ‘een Papageno Huis in elke provincie’ werkelijkheid kan worden. Om aan lokale besturen en colleges van gemeentes duidelijk te maken dat een Papageno Huis een bewezen toegevoegde waarde heeft voor de gemeenschap heeft Nathalie in opdracht van stichting Papageno Fonds een Maatschappelijke Business Case opgesteld. Alle betrokken stakeholders zijn geinterviewd en de informatie die voorhanden was is aangevuld met actuele en relevante feiten. Het document is gebruiksvriendelijk en wordt door alle ontvangers zeer gewaardeerd.

De samenwerking met Nathalie was prettig en gestructureerd en wordt zeker gecontinueerd!

Christien Kuysters, directeur Stichting Papageno Fonds en Papageno Huis

Nathalie heb ik ervaren als breed inzetbaar als het gaat om fondsenwerving. Schakelt direct op alle organisatieniveau’s in, doorziet snel de sterke en zwakke punten van de fondsenwervende organisatie. Strategisch en beleidsmatig sterk en zoekt constencieus naar kansen, zoals bij het aangaan van strategische partnerships. Voor het Jeroen Pit Huis wist zij grote bedrijven voor ons werk te intresseren door de juiste ‘match’ te benadrukken en vooral ook door vol te houden de juiste deuren open te krijgen.

Emilie van Karnebeek, projectvoorzitter Jeroen Pit Huis

Onder de indruk hoe Nathalie, alles wat in onze organisatie belangrijk is, wist te gebruiken om een eigen corporate foundation op te richten. En nu staat die TrainMore Foundation als een huis. Wij  realiseren mooie maatschappelijke projecten geiniteerd door onze eigen medewerkers en financieren tevens projecten van andere partijen door heel Nederland om meer kinderen meer te laten bewegen.

Marjolijn Meijer, CEO Urban Gym Group

 

 

Brede organisatiekundige- en fondsenwervende ervaring

Voor de realisatie van de bouw van een transitiehuis voor ernstig zieke kinderen en hun ouders, genaamd Jeroen Pit Huis, een PPS samenwerking tussen Stichting VanKarnebeek4kids, het Emmakinderziekenhuis en het Leger des Heils Goodwill Centre Amsterdam diende, in kort tijdbestek, een budget van ruim 7 miljoen te worden geworven met behulp van een ‘stille’ fondsenwervende campagne. Ik heb de ontwikkeling van de fondsenwervende organisatie die daarvoor nodig was in een divers projectteam ondersteund. Een selecte groep major donors werd benaderd. Inmiddels is bekend dat dit nieuwe, gezinsgerichte zorgconcept begin 2022 haar deuren zal gaan openen.

 

Nadat ik een aantal voorstellingen had bezocht van Stichting Gilat kwam het doel van deze stichting diep binnen; je ziet ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in een kinderziekenhuis letterlijk geheel opgaan in het interactieve theater dat deze stichting aanbiedt. Ik heb deze stichting geholpen de organisatie in te richten en te professionaliseren ter voorbereiding van groei. Een  landelijke dekking (aanwezig zijn in alle academische kinderziekenhizen in Nederland) en het vergroten van de landelijke naamsbekendheid waren belangrijke doelstellingen.

 

“Als  fondsenwerver zie ik mijzelf als matchmaker, ik ben continu bezig met draagvlakvergroting voor een fondsenwervende organisatie”

Achtergrond

Maatschappelijk georienteerde organisaties hebben altijd mijn interesse gehad. Ruim 10 jaar was het speelveld van musea en theater’s mijn focusgebied als senior organisatieadviseur Arts & Leisure bij Twynstra Gudde. Later kwam meer op mijn pad, zoals het schrijven van vrijetijdsgisden voor diverse uitgeverijen, het runnen van een eigen trainings-vergaderlocatie en een nieuwe rol als toezicht houder bij culturele instellingen. De laatste 5 jaar ben ik gaan werken voor de filantropische sector. Want juist en alleen daar zie ik uitdagende maatschappelijke projecten die tot mijn verbeelding spreken.
Tijdens de minor Fundraising, Grantmaking en Sonsoring aan Hogeschool Windesheim kreeg ik een zeer gevarieerd inzicht in de wereld van vermogensfondsen, fondsenwerving en sponsoring. Aangevuld met de module Filantropie Evalueren en Impact meten aan de VU heb ik een brede kennis opgebouwd om fondenwervende organisaties te kunnen ondersteunen. Verantwoording afleggen over projecten of organisatiesdoelstellingen wordt steeds belangrijker voor stakeholders van goede doelen organisaties. Hoe maak je je gewenste maatschappelijke resultaten van je project of oranisatie het beste inzichtelijk met behulp van evaluaties en effectmetingen?
  • Werven en behouden van (nieuwe) donateurs (grote giften)
  • Opzetten en professionaliseren fondsenwervende organisatie
  • Fondsenwervingsplan opstellen
  • Fondsaanvragen (helpen) schrijven
  • Ontwikkelen proposities naar bedrijfsleven, major donors
  • Evaluaties, impact metingen, impactmanagement
  • Ontwikkelen maatschappelijke businesscase
  • Communicatie naar stakeholders en wervende teksten schrijven

Kennismaken? Kom een langs voor een vrijblijvend orienterend gesprek in mijn houten dijkhuisje of een kop goede Italiaanse koffie op de steiger